Kamikaze

19 Nisan 2019
Kamikaze…

Gözünüzde alttaki görüntüler canlandı değil mi? Eğer canlanmadıysa basitçe anlatmak gerekirse Kamikaze, II. Dünya savaşında Japonya’yı Amerikan işgalinden korumak için, Japon pilotların savaş uçaklarını Amerikan savaş gemilerine çarptırmaları eylemine verilen isim. Yani yüce bir amaç için, çok havalı bir şekilde intihar etmek diyebiliriz.“Kutsal Rüzgar” anlamına gelen “Kamikaze” kelimesinin kökeninin ise II. Dünya savaşından çok daha eskilere dayanan bir hikayesi var.

1200’lü yıllara gidiyoruz, Moğolların Asya’dan Avrupa’ya kadar tüm coğrafyayı titrettiği yıllar. Cengiz Han’ın torunu Kubilay Han, Çin’i fethetmiş ve kendini Çin İmparatoru olarak ilan etmiş. Hırslı bir lider olan Kubilay Han, gözünü bu sefer yanı başındaki Japonya’ya dikmiş. Kubilay Han “ufak bir devletin hükümdarı” olarak gördüğü Japon İmparatoruna elçiler göndererek, bağımsızlık karşılığında kendisine yıllık haraç ödenmesini talep etmiş. Kubilay Han’ın elçileri 6 yıl içinde 5 kere elleri boş dönünce, Kubilay Han en sonunda Japonya’yı işgal etmeye karar vermiş.

Moğollar Çin ve Kore’de bulunan tersanelerinden 500 ile 900 civarı gemi inşa edip işgal için de yaklaşık 40.000 kişilik bir ordu toparlamışlar. Moğolların topladığı orduya karşılık Japonlar, çoğu samuraylardan oluşan, 10.000 kişilik bir savunma birliği toparlayabilmiş.
İlk işgal denemesi 1274 yılında başlamış. Moğol öncü birlikleri Japonya kıyısına çıktıklarında Japonların hiç alışmadığı bir tarzda savaşıyorlarmış. Japon samuraylar Bushido koduna göre savaşmak, yani öne çıkıp, kendini ve soyunu tanıtmak ve daha sonra rakibiyle birebir savaşmak isterken, Moğolların gruplar halinde samurayların etrafını sararak savaşıyormuş. Moğollar adına savaşan Çinli askerler zehirli oklar ve ateşli mancınıklarla Japon kuvvetlerine büyük zarar veriyormuş.

Japonları kurtaran ilk ilahi müdahale o günün akşamında gerçekleşmiş. İnanılmaz bir kasırga Japon sahilini vurmaya başlamış. Moğol gemileri Rüzgar ve dalgalardan dolayı karaya oturmamak için denize açılmaya karar vererek farkında olmadan kasırganın tam ortasına yol almışlar. Kasırga Moğol gemilerinin üçte birini batırmış ve tam 13.000 Moğol askeri boğularak ölmüş. Kalan Moğol kuvvetleri de işgalden vazgeçip Çin'e geri dönmüşler.

Kubilay Han, ikinci işgal denemesi için 7 sene boyunca hazırlık yapmış ve işgal kuvvetlerini iki parçaya ayırmış. Öncü kuvvetler 900 gemi ve 40.000 askerden oluşurken, asıl işgal kuvveti 3.500 gemi ve 100.000 askerden oluşuyormuş. Japonlar ise bu sefer 40.000 samuraydan oluşan bir ordu toparlamışlar ve ilk çıkarmanın yapıldığı Hakata körfezinin etrafını duvarla örmüşler.

İkinci işgal 1281 yılında başlamış. Öncü kuvvetler Hakata körfezine ulaştıklarında savunma duvarını geçmekte zorlanmışlar. İlk savaştan akıllanan Japon savunmacılar, geceleri ufak sallarla fark edilmeden Moğol gemilerine yaklaşıp, gemileri ateşe verip panik ortamı yaratıyormuş. Sahilde kalıcı bir üs kurmak için Moğollar 50 gün boyunca savaşmalarına rağmen sonuç alamamışlar. İşte tam bu esnada 100.000 kişilik asıl Moğol ordusu Hakata körfezine ulaşmış.

“Gerçek kurgudan daha tuhaftır / truth is stranger than fiction” lafını doğrularcasına, tam samuraylar tamamen yok edilecek ve Japonya işgale yenik düşecekken, ikinci bir mucize gerçekleşmiş ve tekrar büyük bir kasırga Hakata körfezini vurmuş. Bu seferki kasırga o kadar güçlüymüş ki, 4.400 Moğol gemisinden sadece birkaç yüz gemi Çin’e geri dönebilirken neredeyse tüm Moğol askerleri boğularak hayatlarını kaybetmiş. Arka arkaya iki işgal girişiminde 100.000'den fazla askerini ve binlerce gemisini kaybeden Kubilay Han, ilahi güçlerin Japonya'yı koruduğuna inanıp işgal çabalarından vazgeçmiş.

Benzer şekilde, Japonlar da Tanrıların Japonya’yı korumak için bu kasırgaları Moğolların üzerine yolladığını düşündüklerinden bu fırtınalara “İlahi Rüzgar” anlamına gelen “Kamikaze” adını vermişler.

Japonlar nesiller boyunca Tanrıların onları koruyacağına ve Japonya'nın asla işgal edilemeyeceğine o kadar inanmışlar ki II. Dünya Savaşı yıllarında Amerikan donanması Japonya'ya yaklaşırken "Kamikaze" taktikleriyle Amerikan savaş gemilerini batırmaya çalışmışlar. Fakat Tanrılar bu sefer Japonların yanında yer almamış olmalı ki Japonya ancak topraklarına atılan iki atom bombasından sonra müttefiklere teslim olmuştur.

Bir sonraki yazımıza kadar sevgiyle kalın...

Yorum yazmak için giriş yapın.
Giriş Yap